Yolla Bağlantısı Olmayan Gayrimenkullerin Yola Bağlantısı Nasıl Sağlanır ? Geçit Hakkı Kurulması Davası

 

 

 Geçit Hakkı Kurulması Davası

 

Geçit hakkı kurulması isteğine ilişkin davalar, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 747. maddesine dayanılarak açılmaktadır.

Yasal düzenlemeye göre ; Taşınmazından(gayrimenkul, arsa, tarla..vs)  genel yola çıkmak için yeterli geçidi bulunmayan malik, tam bir bedel karşılığında bir geçit hakkı tanınmasını komşularından(bitişik arsa,tarla,taşınmaz sahipleri) isteyebilmektedir.

Geçit hakkı verilmesiyle genel yola bağlantısı olmayan veya yolu bulunsa bile bu yol ile ihtiyacı karşılanamayan taşınmazın genel yolla kesintisiz bağlantısı sağlanır. Uygulamada, yola bağlantısı olmayana, mutlak geçit ihtiyacı veya geçit yoksunluğu, yeterli ihtiyacı karşılanamayan taşınmazın ise nispi geçit ihtiyacı  veya geçit yetersizliği var denilmektedir.  Devamını Okuyun →

Türkiye Cumhuriyetinde Çifte Vatandaşlık Yasak mı ?

      Dünyadaki  devletlerin  bazıları  kendi vatandaşlarının başka bir ülkenin vatandaşı olmasını yasaklamıştır. Bazı devletler kendi vatandaşlarının başka  ülke vatandaşı olmalarını serbest bırakmıştır. Türkiye Cumhuriyeti çifte vatandaşlığı veya kanundaki tabiriyle çok vatandaşlığı serbest bırakmıştır. Hatta kendi vatandaşlarından başka ülke vatandaşı olanlara eğer vatandaşı oldukları devlet başka ülke vatandaşlığını kabul etmiyorsa vatandaşlıktan çıkma kolaylığı sağlamış bu kişilere ayrı bir kimlik(Mavi Kart) vererek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmalarına rağmen kanunda sayılan sınırlamalar hariç (örneğin, seçme-seçilme hakkı yoktur) Türk Vatandaşının sahip olduğu haklardan istifade ederek Türk Vatandaşı  gibi hareket etme imkanı sağlanmıştır.
     Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına ilişkin esasları düzenleyen ve vatandaşlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usulleri kapsayan 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 44.maddesi çok vatandaşlık başlığını taşımakta olup madde metni “Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan Devamını Okuyun →

Trafik kazası neticesinde açılacak hukuk davaları nelerdir ?

Ülkemizde maalesef  her gün artan sayıda meydana gelen trafik kazaları nedeniyle   kaybedilen insan sayısı ve yol açtığı maddi-manevi  kayıplar  ülkemiz ve milletimiz açısından büyük boyutlara ulaşmaktadır. Konunun hukuki boyutunu zarar gören açısından incelediğimizde zarar gören kişilerin  maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı olacağı açıktır. Bu konuda açılacak maddi ve manevi tazminat davalarının konusu ve yasal dayanakları aşağıda belirtilmiştir.

A-  Açılacak maddi ve manevi davaların konusu :

1- KARAYOLLARI TRAFİK KAZASI ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞEN HAKSIZ EYLEM NEDENİ İLE SAKAT KALANIN KENDİSİNİN VEYA  ÖLENİN YAKINLARININ MANEVİ ZARARI

2- KARAYOLLARI TRAFİK KAZASI ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞEN HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE HER TÜRLÜ MADDİ ZARARININ GİDERİMİ

Devamını Okuyun →

Trafik Kazalarından Doğan Tazminat Davalarının Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır ?

          Ülkemizin önemli sorunlarından biri  trafik sorunudur. Trafik sorununun bir çok yönü olduğu muhakkaktır. Bir çok defalar duyduğumuz  bir tanımlamada trafik teröründen bahsedilmektedir. Trafik Kazalarında kaybedilen insan sayısı ve yol açtığı maddi kayıpların büyüklüğü böyle bir tanımlamaya neden olmaktadır. Trafik kazaları neticesinde kazaların oluşunda sürücü, yaya ve  yolcu olarak insan faktörü % 99,10 gibi çok büyük bir kusur payı ile birinci derecede  sorumlu görülmektedir. Bu sebeple konuyla ilgi şikayetler ve davalar  idari ve adli makamları meşgul etmektedir.

              Belirttiğimiz üzere Devamını Okuyun →

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2012 Yılında Verdiği Kararında Açılan ve Açılacak Tazminat Davaları İle İlgili Zamanaşımı Konusunda Önemli Kurallar Belirlemiştir

                Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2012 yılında verdiği  kararına göre ; Ceza davası derdest olduğu sürece, hukuk mahkemesinde açılmış olan tazminat davası hakkında da, zamanaşımı süresi işlemeyecek; bununla birlikte, olay tarihi dikkate alınarak, hukuk davası hakkında uygulanması gereken uzamış ceza zamanaşımı süresi dolduktan sonra, ceza mahkemesinin kararı kesinleşir ise , bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren ,(Eski BK m:60/1’e göre 1 yıl ) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 72. maddesindeki 2 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde,tazminat davası açılabilecektir.

   Buna göre;

               Ceza mahkemesinde süren yargılamanın Devamını Okuyun →

2013 Yılı 1 Temmuz – 31 Aralık Tarihlerinde Geçerli Asgari Ücret Tutarı ve Kesintileri Asgari Geçim İndirimi Tutarları

2013 YILI 1 TEMMUZ – 31 ARALIK TARİHLERİNDE GEÇERLİ

ASGARİ ÜCRET TUTARI VE KESİNTİLERİ

                                               16 Yaş. Büyükler  16 Yaş. Küçükler

Brüt Ücret (Asgari Ücret)               1021,50 TL           877,50 TL

Sigorta Primi İşçiHissesi (%14)        143,01  TL          122,85 TL

İşsizlik S. Primi İşçi Hissesi (%1)       10,22 TL                 8,78 TL

Gelir Vergisi Matrahı                        868,27 TL            745,87 TL Devamını Okuyun →

EVİNİ -DÜKKANINI KİRAYA VEREN MÜLK SAHİBİNİN KİRA SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRME HAKKI VARMI ?

HUKUKUMUZDA KİRALAYAN – KİRACI ARASINDAKİ KONULAR   TÜRK BORÇLAR KANUNU VE İCRA İFLAS KANUNDA DÜZENLENMİŞTİR. HUKUKİ MEVZUATIMIZA  GÖRE  EVİNİ-İŞYERİNİ KİRAYA  VEREN KİŞİLERİN, KİRA SÖZLEŞMESİNİ SÖZLEŞME SÜRESİNİN SONA ERDİĞİ GEREKÇESİNE DAYANARAK FESHETME HAKKI YOKTUR. HUKUKUMUZDA HİÇ BİR GEREKÇE GÖSTERMEDEN KİRA SÖZLEŞMESİNE SON VERME HAKKI KİRACIYA VERİLMİŞTİR.  EVİNİ -İŞYERİNİ KİRAYA VEREN KİŞİLERİN İSE Devamını Okuyun →

ANLAŞMALI BOŞANMADAN SONRA BOŞANMA SEBEBİNE DAYANARAK TAZMİNAT İSTENEMEZ

             Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2012-25372 sayılı olarak verdiği kararında, boşanma kararı tarafların anlaşmalarına dayanıyorsa, boşanma olduktan sonra davacının, boşanma sebebiyle artık manevi tazminat talep etmesinin mümkün olmadığına hükmetmiştir. 

              Yargıtay 2.Hukuk Dairesi; Anlaşmalı boşanma nedeni ile boşanma kararı verilmesi durumunda tarafların boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin aralarındaki ihtilafı nihai olarak çözdükleri Devamını Okuyun →