Hukuk Devleti İlkesinin Tanımı ve Hukuk Devletinde Olması Gereken Asgari Şartlar Nelerdir ?

Bütün faaliyetlerinde hukuk kurallarına bağlı olan, vatandaşlarına hukuk güvenliği sağlayan kişilerin temel hak ve hürriyetlerini güvence altına alan devlete hukuk devleti denir. Bir devletin hukuk devleti  olduğundan bahsedebilmek için gerekenler konusunda tam bir görüş birliği olmamakla birlikte bir devleti hukuk devleti yapan asgari şartlar ve ilkeler şunlardır;

-Anayasasında, Cumhuriyet Yönetim şeklinin ve hukuk devleti ilkesinin kabul edilmesi ve uygulanması

-Anayasasında demokratik rejiminin(demokrasi ilkesinin; yönetime katılma ve yönetimde açıklık) kabul edilmesi ve uygulanması

– Yasaların Anayasal denetime tabi tutulması

– Kuvvetler ayrımı ilkesinin kabul edilmesi ve uygulanması

-Temel Hak ve Özgürlüklerin güvence altına alınması

-Yasal Yönetim (İdarenin tüm eylem ve işlemlerinde yasalara bağlı olması, idarenin kanuniliği ilkesi)

– Yönetimin Yargısal Denetiminin bağımsız mahkemeler aracılığıyla sağlanması

-Yukarıda saydığımız genel kabul görmüş ilkelerin yazılı metinlerdeki kabullerinin fiili uygulamada  hayata geçirilmesi ölçüsünde hukuk devletinin varlığı söz konusu olur.

 Avukat Hakan Güler  30 Ekim 2013

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir