Hukuka Aykırılığı Önleyen Sebepler – Özel Hukuka Dayanan Bir Yetkinin Kullanılması

HUKUKA AYKIRILIĞI ÖNLEYEN SEBEPLER

A)     Zarar görenin (mağdurun) rızası

B)     Kamu hukukuna dayanan bir yetkinin kullanılması

C)     Özel hukuka dayanan bir yetkinin kullanılması

D)     Haklı savunma (Meşru Müdafaa)

E)     Iztırar hali

F)     Hakkını kendi gücüyle koruma

G)     Üstün kamu yararı veya üstün özel yarar bulunması

aa –  Üstün kamu yararı

bb – Üstün özel yarar

C) ÖZEL HUKUKA DAYANAN BİR YETKİNİN KULLANILMASI

Özel hukuktan doğan bir yetkinin kullanılması da fiili hukuka uygun kılar. Örneğin anne babanın tedip hakkını kullanması, malikin mülkiyet hakkından doğan yetkilerini kullanması, borcunu ödemeyen borçlunun malı üzerinde hapis hakkını kullanan alacaklının, kiralayanın hapis hakkını kullanması gibi durumlar hukuka uygunluk sebepleridir. Şayet yetki sınırı aşılırsa ve özellikle hakkın kötüye kullanılması söz konusu olursa fiil hukuka aykırı sayılır.

Bir kimse arazisinde, kendisi için hiçbir yararı olmayan bir duvarı arkadaki bina sahibinin manzarasını kapatmak için inşa ederse, ana baba çocuğunun eğitimi bahanesiyle çocuğu döverlerse, MK. md. 752 (Su, rüzgâr, çığ veya diğer doğal güçlerin etkisiyle ya da rastlantı sonucunda başkasının arazisine sürüklenen veya düşen şeyler ile buraya giren büyük ve küçük baş hayvan, arı oğulu, kanatlı hayvan ve balık gibi hayvanların hak sahipleri tarafından aranıp alınmasına, arazi maliki izin vermek zorundadır.Arazi maliki, bu yüzden uğradığı zararın denkleştirilmesini istemek ve denkleştirme bedeli kendisine ödeninceye kadar o şeyleri hapsetmek hakkına sahiptir)uyarınca başkasının arazisine giren kimse orada bir yangın çıkarırsa, söz konusu fiiller hukuka aykırıdır.

Hukukçu/Asistan Haydar GÜLER 03.05.2014

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir