İşçilik alacakları – Kıdem tazminatı – İhbar Tazminatı – Fazla Mesai – Genel Tatil – Hafta Tatili – Yıllık İzin Ücreti – Asgari Geçim İndirimi Alacaklarının Dava Edilmesi

        Çalışma hayatı bir çok özel kanun ile işçilerin haklarını  garanti altına almak,  korumak  amacıyla düzenlenmiş olmasına rağmen ekonomik sebepler nedeniyle  maalesef işçiler kanunda düzenlenen haklarını, işçilik alacaklarını (kıdem tazminatı – ihbar tazminat – fazla mesai – genel tatil- hafta tatili – yıllık izin ücreti-asgari geçim indirimi)  dava yoluyla almak zorunda kalıyorlar.

           Hukuk büromuza işçilik alacaklarının (kıdem tazminatı – ihbar tazminat – fazla mesai – genel tatil- hafta tatili – yıllık izin ücreti-asgari geçim indirimi) hesaplanması için veya işçilik alacaklarının dava yoluyla alınması talebiyle başvuran işçilerin beyanlarından anlaşılan duruma göre işçiler çalışmakta olduğu işyerlerinde haftalık 45 saati aşan mesai yaptırıldığını, günde 12 saat çalıştıklarını, ayda en az 1 pazar çalıştıklarını, dini ve milli bayramlar ve diğer özel günlerde de çalışıldığını ancak ücretlerinin usulünce ödenmediğini, ücretinin daha yüksek olmasına rağmen primlerin eksik ücret üzerinden yatırıldığını, iş koşullarının aleyhlerine ağırlaştırıldığını, bu durumun düzeltilmesini talep ettiklerinde ise;  

                   1- İşveren tarafından işten çıkartılma tehlikesinin oluşabileceği,

            2- İşveren tarafından işten çıkartıldığında ise  iş mevzuatına göre hakedilen  işçilik alacaklarının tam olarak hesaplanarak verilmediğini,

             3- İşveren tarafından önce işten çıkartılıp  daha sonra da işverence devamsızlık tutanakları tanzim edilebileceğini,

           ifade etmektedirler.

         Tüm bu durumlarda işçilerin işçilik alacaklarının (kıdem tazminatı – ihbar tazminat – fazla mesai – genel tatil- hafta tatili – yıllık izin ücreti-asgari geçim indirimi..vs) doğru hesaplanması ve işçilik haklarının korunması için avukatlardan hukuki profesyonel yardım almaları neticesinde hesaplanacak işçilik alacaklarının işveren tarafından verilmediğinde ise haklarını tamamen almak için dava açmaları gerektiğinde şüphe yoktur. İşçiler, işçilik alacaklarının (kıdem tazminatı – ihbar tazminat – fazla mesai – genel tatil- hafta tatili – yıllık izin ücreti-asgari geçim indirimi..vs) ödenmesi için hukuki yardımına müracaat ettikleri avukat aracılığıyla iş mahkemelerinde dava açtıklarında ise mahkemeler, bütün işçilik alacaklarını tespit ederek işçi lehine alacaklarının tahsiline karar verecektir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir