5237 sayılı Türk Ceza Kanununa Göre ; Suçun Yasal Unsuru Olan Kast ile Olası Kast ve Bilinçli Taksir Arasındaki Farklar Nelerdir ?

Suçun Yasal Unsurlarından (manevi unsur ) olan Kast ile Olası Kast ve Bilinçli Taksir’ in tanımları  5237 sayılı TCK nun 21. ve 22. maddelerinde yapılmıştır.TCK 21/1. maddesine göre; Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. TCK 21/2. maddesine göre; Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi halinde olası kast vardır. Bu halde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda müebbet hapis cezasına, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur; diğer suçlarda ise temel ceza üçte birden yarısına kadar indirilir. TCK 21/3. maddesine göre; Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.

Kast , suçun kanuni tanımında yer alan objektif unsurların bilinmesi ve istenmesi biçiminde de tarif edilebilir. Buna göre kast , bilme ve isteme şeklinde ifade edilen iki unsurdan oluşmaktadır. Fail (sanık ) , hareketinin kanuni tipi Devamını Okuyun →