Noter ihtarnamesi veya ihbarnamesi nedir, nasıl ve ne zaman çekilir ? Noter ihtarnamesi veya ihbarnamesi içeriğinde bulunması zorunlu unsurlar nelerdir, hangi konularda kim tarafından hazırlanır, gönderilir ?

1512  sayılı Noterlik Kanunun 60. maddesi ve  Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 7. maddesine göre;  İhtarname, ihbarname ve protesto göndermek noterlerin genel olarak yapacakları işler arasında sayılmaktadır.İhtarname veya ihbarnamenin tanımı  ise Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 98. maddesinde “Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere ihtarname veya Devamını Okuyun →

ANLAŞMALI BOŞANMADAN SONRA BOŞANMA SEBEBİNE DAYANARAK TAZMİNAT İSTENEMEZ

             Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2012-25372 sayılı olarak verdiği kararında, boşanma kararı tarafların anlaşmalarına dayanıyorsa, boşanma olduktan sonra davacının, boşanma sebebiyle artık manevi tazminat talep etmesinin mümkün olmadığına hükmetmiştir. 

              Yargıtay 2.Hukuk Dairesi; Anlaşmalı boşanma nedeni ile boşanma kararı verilmesi durumunda tarafların boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin aralarındaki ihtilafı nihai olarak çözdükleri Devamını Okuyun →