Çocuklara Bağlanacak Nafakalar Hangileridir ? Kardeşlerden nafaka istenebilir mi ?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu göre koşulları oluştuğunda çocuklara aşağıdaki nafakalar verilebilir.

—Tedbir Nafakası – TMK m 169, 197

—İştirak Nafakası – TMK m 182 f ll

—Yardım Nafakası – TMK m 364 f l

Çocuklar için istenilecek ve hakim tarafından hükmedilecek nafaka çeşitleri çocuğun reşit veya onsekiz yaşından küçük olması, anne babasının birbirleri aleyhine açtıkları boşanma ve ayrılık davalarının durumuna göre  değişik adlar almaktadır.

Eşlerin birbiri aleyhine açtıkları boşanma veya ayrılık davalarının görülmesi sırasında, hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri resen alır. Bu aşamada karar verilen nafakaya, tedbir nafakası denilmektedir. Boşanma ve ayrılık kararının kesinleşmesinden sonra çocuk için istenilen ve mahkemece hükmedilen nafakaya  iştirak nafakası denir. Boşanma veya ayrılık kararının kesinleşmesinden sonra eşlerin birbirinden istediği ve mahkemece hükmedilen nafakaya yoksulluk nafakası denir. Medeni Kanunun 328 nci maddesine göre; Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder. Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler.

Onsekiz yaşını doldurmuş  eğitimi devam eden  veya yardım edilmediği zaman yoksulluğa düşecek olan çocuk  Medeni Kanunun 364 üncü maddesine göre annesine babasına nafaka davası açarak yardım nafakası talep edebilir. Yardım nafakası sadece ebeveynlere değil durumları  müsait olması halinde abiye , ablaya veya kardeşe karşıda açılabilir. Ancak yardım nafakası açılacak kişiler mirasçılıktaki sıra gözetilerek açılır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi uzman avukatlardan alınarak davanın açılması uygun olacaktır.  

Avukat Hakan Güler    20.11.2013