Türkiye Cumhuriyetinde Çifte Vatandaşlık Yasak mı ?

      Dünyadaki  devletlerin  bazıları  kendi vatandaşlarının başka bir ülkenin vatandaşı olmasını yasaklamıştır. Bazı devletler kendi vatandaşlarının başka  ülke vatandaşı olmalarını serbest bırakmıştır. Türkiye Cumhuriyeti çifte vatandaşlığı veya kanundaki tabiriyle çok vatandaşlığı serbest bırakmıştır. Hatta kendi vatandaşlarından başka ülke vatandaşı olanlara eğer vatandaşı oldukları devlet başka ülke vatandaşlığını kabul etmiyorsa vatandaşlıktan çıkma kolaylığı sağlamış bu kişilere ayrı bir kimlik(Mavi Kart) vererek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmalarına rağmen kanunda sayılan sınırlamalar hariç (örneğin, seçme-seçilme hakkı yoktur) Türk Vatandaşının sahip olduğu haklardan istifade ederek Türk Vatandaşı  gibi hareket etme imkanı sağlanmıştır.
     Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına ilişkin esasları düzenleyen ve vatandaşlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usulleri kapsayan 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 44.maddesi çok vatandaşlık başlığını taşımakta olup madde metni “Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan Devamını Okuyun →