Vekalet Bilgileri

İstanbul Barosu Avukatlarından Av.HAKAN GÜLER

Teknik Yapı Metropark Rezidansları Atatürk Mh.Şehit Er Necati Özgel Sk.No:1 B1 Tower Kat:36 D:290 İkitelli Küçükçekmece/İstanbul

“Ahz-u kabza, davadan ve temyiz dahil kanun yollarından ferağat etmeye, feragatı kabule, sulh ve ibraya, reddi hakim talebinde bulunmaya, davayı kısmen veya tamamen ıslaha, karşı tarafa yemin teklifine, yemini kabule, yemini iade etmeye, yemini reddetmeye, haczi kaldırmaya, müvekkilin iflasını istemeye, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, hâkimlerin fiilleri sebebiyle devlet aleyhine tazminat davası açmaya, iade-i muhakeme istemeye, uzlaşmayı kabul ve redde,  mal beyanlarında bulunmaya, adli sicil kaydı almaya, icra ihalelerine girmeye pey sürmeye, cmk’da belirtilen uzlaşmayı teklife, uzlaşmayı kabule ve redde, avrupa insan hakları mahkemesi’nde dava açmaya ve katılmaya,  başka avukatı tevkil,teşrik ve azle vs. yetkilidir”   ibareleri vekâletnamede ayrıca bulunmalıdır.

Boşanma,tanıma, tenfiz davaları için çıkarılacak vekaletnamelerde iki adet vesikalık fotoğraf gerekmektedir. Bu tür davalar için vekaletname çıkarırken notere vekaletnamenin boşanma veya  tanıma veya tenfiz davası için verildiği söylenmelidir.

Sayın müvekkil adayı; şirket vekaletnamelerinde kendi adına asaleten ve şirketi temsilen vekaletname verildiğini yazdırınız.

Av. Hakan GÜLER