Hukuka Aykırılığı Önleyen Sebepler – Zarar Görenin Rızası

HUKUKA AYKIRILIĞI ÖNLEYEN SEBEPLER

A)     Zarar görenin (mağdurun) rızası

B)     Kamu hukukuna dayanan bir yetkinin kullanılması

C)     Özel hukuka dayanan bir yetkinin kullanılması

D)     Haklı savunma (Meşru Müdafaa)

E)     Iztırar hali

F)     Hakkını kendi gücüyle koruma

G)     Üstün kamu yararı veya üstün özel yarar bulunması

aa –  Üstün kamu yararı

bb – Üstün özel yarar

 

A) ZARAR GÖRENİN RIZASI

 

Zarara uğrayan şahsın zarar verici fiile muvafakati hukuka aykırılığı ortadan kaldırır. Bu muvafakat yöneltilmesi gereken bir taraflı irade beyanı ile verilir, geri alınması daima mümkündür. Ancak bir kimsenin bir şeye vaziyet etmesine veya bunu tahrip eylemesine izin verildiği takdirde işbu izinli kimse bahsi mevzuu şeyin zilyetliğini; elde ettikten sonra artık rızadan rücu edilemez. Diğer taraftan haksız fiil  işlendikten sonra verilen muvafakat da hukuka aykırılığı ortadan kaldırmaz. Ancak, vücut bütünlüğüne müdahaleye rıza, kişinin yaşamını kaybetmesine veya sakat kalmasına yol açacak bir davranış söz konusuysa, geçersizdir. Örnek olarak : Düello yapmayı kabul etme, kolunun veya parmağının kopartılmasını, bir gözün veya iki böbreğinin alınmasını kabul etme ve benzeri hususlardaki rızalar geçersizdir. Tedavi amacına yönelik müdahaleler de, eğer hekim hastayı müdahalenin taşıdığı risk ve sonuçları hususunda yeterince aydınlatmamışsa, verilen rızanın gene de hukuka aykırılığı kaldırmayacağı kabul edilmektedir.

Mağdurun rızası, doğrudan doğruya fiile ilişkin olabileceği gibi, bir olaydaki riski kabullenme tarzında da gerçekleşebilir. Genellikle spor karşılaşmalarında durum böyledir.

Hukukçu/Asistan Haydar GÜLER  01.05.2014

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir