Türkiye Cumhuriyetinde Çifte Vatandaşlık Yasak mı ?

      Dünyadaki  devletlerin  bazıları  kendi vatandaşlarının başka bir ülkenin vatandaşı olmasını yasaklamıştır. Bazı devletler kendi vatandaşlarının başka  ülke vatandaşı olmalarını serbest bırakmıştır. Türkiye Cumhuriyeti çifte vatandaşlığı veya kanundaki tabiriyle çok vatandaşlığı serbest bırakmıştır. Hatta kendi vatandaşlarından başka ülke vatandaşı olanlara eğer vatandaşı oldukları devlet başka ülke vatandaşlığını kabul etmiyorsa vatandaşlıktan çıkma kolaylığı sağlamış bu kişilere ayrı bir kimlik(Mavi Kart) vererek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmalarına rağmen kanunda sayılan sınırlamalar hariç (örneğin, seçme-seçilme hakkı yoktur) Türk Vatandaşının sahip olduğu haklardan istifade ederek Türk Vatandaşı  gibi hareket etme imkanı sağlanmıştır.
     Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına ilişkin esasları düzenleyen ve vatandaşlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usulleri kapsayan 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 44.maddesi çok vatandaşlık başlığını taşımakta olup madde metni “Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin, bu durumlarına ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak inceleme sonucunda kayden aynı kişiler olduklarının tespiti halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama yapılır.” şeklindedir. Madde metninden anlaşılacağı üzere Türk Vatandaşlarının yabancı bir devlet vatandaşı olmaları yasaklanmamıştır. Türk Vatandaşları her hangi bir şekilde izin almaksızın başka devletlerin vatandaşı olabilmektedir.
     5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 23. ve devamı maddelerinde Türk vatandaşlığının kaybı hallerini düzenlemiş 29.maddesinde Türk Vatandaşlığını Kaybettirme başlığı altında Türk Vatandaşlığının hangi hallerde kaybettirileceği açıklanmıştır. Bu madde düzenlemesinden de anlaşılacağı üzere yabancı bir devlet vatandaşı olmak Türk Vatandaşlığını kaybetme nedeni değildir.
      Çok devlet vatandaşı olan Türk Vatandaşlarının yabancı devlet vatandaşı olmaları nedeniyle vatandaşlık haklarında herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Örneğin çok devlet vatandaşı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları milletvekili veya bakan olabilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir